– Ons bereikte het droevige bericht dat op 4 december Wim Schmidt op 72-jarige leeftijd is overleden.

Wim heeft sinds 2002 deelgenomen aan de commissie lichthinder van de NSVV. Ondanks dat hij zich liever bezig hield met de donkerte dacht hij goed en constructief mee met de commissie om in de Richtlijn Lichthinder zo goed mogelijk te beschrijven hoe een gehinderde kon worden beschermd tegen te veel licht, maar vooral ook om lichthinder voor mens en natuur te vermijden.

Ook was Wim een van de grondleggers van de Nacht van de Nacht.

In 2015 namen wij afscheid van hem omdat hij zich ook gezien zijn pensionering, alleen nog wilde toeleggen op de donkerte.

Hier vind je een video waarop Wim vol passie spreekt over donkerte.

Wij wensen zijn dierbaren, familie en vrienden heel veel sterkte.