Lichthinder is het last hebben van licht uitstoot uit verlichtingsinstallaties.

Luminantie is bla blba