Wie zijn wij?

Als deskundigen op het gebied van lichthinder en donkerte brengen wij op vrijwillige basis onze kennis bij elkaar. Doel is het verminderen van lichthinder en het bevorderen van donkerte in Nederland. We dragen dit doel en onze kennis uit, we houden de Richtlijn Lichthinder actueel, we kunnen rekenen, meten en adviseren aan concrete situaties van lichthinder en helpen nieuwe situaties van lichthinder voorkomen. Je bent welkom om ons team te komen versterken!

Wat bieden wij?

Ons belangrijkste product is de Richtlijn Lichthinder. Lees hier  meer over wat de Richtlijn voor jou kan betekenen.
Ook denken we graag met jou mee bij je vraagstukken op het gebied van lichthinder en donkerte. Als je hinder ondervindt van verlichting of een verlichtingsinstallatie. (Bijvoorbeeld licht op de gevel is afkomstig van meerdere lichtbronnen), vragen we je eerst contact op te nemen met de Omgevingsdienst in jouw regio.

 

Meer informatie
Inwoners
  • Heb je klachten of vragen over verlichting of een verlichtingsinstallatie zoals verlichting van een sportveld, reclame of bedrijfs(terrein)? Neem dan contact op met jouw Omgevingsdienst, die hier is te vinden.   Zij kunnen op basis van de Richtlijn Lichthinder de situatie toetsen.
  • Is er sprake van een gebiedsontwikkeling zoals nieuwbouw van woningen of een bedrijventerrein? Vraag uw gemeente om de eisen die gesteld worden om lichthinder te voorkomen en donkerte te behouden.
  • Heb je algemene vragen over lichthinder, donkerte en de Richtlijn Lichthinder?  Stuur dan een mail naar info@nsvv.nl

 

Bedrijven
  • Ben je op zoek naar de Richtlijn Lichthinder van de NSVV?
  • Heb je een specifieke vraag over de Richtlijn Lichthinder van de NSVV?
  • Ben je op zoek naar de beleidsregels voor reclameverlichting of wil je daarvoor een vergunning aanvragen?
  • Heb je klachten of vragen over specifieke lichtbronnen? Neem dan contact op met jouw Omgevingsdienst, hier te vinden.
Gemeenten
  • De Richtlijn Lichthinder biedt belangrijke informatie voor beleidsmakers en toezichthouders op diverse terreinen (woningbouw, sport, bedrijven, reclame, openbare verlichting, natuur en landschap). Bestel hier de Richtlijn Lichthinder.
  • Heb je vragen over specifieke bronen van lichthinder? Neem contact op met jouw omgevingsdienst. Zij zijn bekend met de landelijke regelgeving en de Richtlijn Lichthinder van de NSVV.
  • Wil je licht en donkerte meenemen in jouw Omgevingsvisie of Omgevingsplannen? Wil je beleid opstellen om lichthinder tegen te gaan en donkerte te versterken?  https://iplo.nl/thema/licht/lichthinder