Richtlijn Lichthinder 2020 PDF

Richtlijn Lichthinder 2020 PDF

Prijs: 163,95

NSVV ledenprijs € 117,97

De Richtlijn Lichthinder 3e druk omvat de inhoud van de vijf genoemde reeds uitgegeven delen, aangevuld met de richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling van gebouwen. Tevens is meer aandacht besteed aan de dynamiek in de reclameverlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op de wijdere omgeving. De inhoud is bovendien geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht, opgedane ervaringen, maatschappelijke en technische ontwikkelingen. De delen 1 t/m 5 en voorgaande drukken komen hiermee te vervallen.

Bij de derde druk Lichthinder wordt een NSVV Exceltool ter beschikking gesteld voor het berekenen van het schijnbare oppervlak zoals noodzakelijk voor Tabel 7.2. Dit omdat veel lichtberekeningsprogramma’s deze berekening van het schijnbare oppervlak nog niet hebben verwerkt in hun programmatuur.

Op de site www.sportlicht.nl is een uitvoeriger Exceltool verkrijgbaar voor deze schijnbare oppervlakte berekening voor meer gecompliceerde situaties en met toetsing aan de Tabel 7.2. De berekeningen en toetsing van de Exceltool van Sportlicht ligt echter buiten de verantwoordelijkheid van de NSVV. 

Om voor de lichtontwerpers het gebruik van de richtlijn, en dan met name tabel 7.2 te vergemakkelijken middels een vereenvoudigde benadering heeft de expertgroep een handleiding geschreven, die in veel situaties voorkomt. Hierdoor wordt de richtlijn praktisch goed bruikbaar en kan lichthinder voorkomen worden.

  • Jaar van uitgifte: 2020, 3e druk
  • ISBN/EAN: 978-90-76549-88-0
  • Aantal pagina’s: 122