Werken met licht is meer dan alleen het toepassen van lumen per watt en het berekenen van het aantal lux. De verlichting om ons heen zorgt dat we kunnen zien en dus kunnen werken en (be)leven. Daarnaast heeft licht invloed op ons gestel en ook op de flora en fauna om ons heen. Ook de lichttechniek is in ontwikkeling en de behoefte aan kennis en kunde neemt toe. Zeker bij de opdrachtgevers is de noodzaak aanwezig dat de ontwerpers en adviseurs veel kennis en kunde hebben van de verlichtingstechniek, maar ook de gevolgen voor de technische installatie en de verschillende gebruikers kunnen inschatten. Uiteindelijk is licht een beleving en wordt door elke gebruiker anders ervaren.

Wat is ELE

Om tussen de lichtontwerpers het kaf van het koren te kunnen scheiden op de Europese lichtmarkt zijn kwaliteitseisen noodzakelijk. Om te komen tot deze Europese kwaliteitsstandaard hebben onderstaande organisaties afspraken gemaakt voor de opleidings-, examen- en vaardigheidsprotocollen. Hiervoor is in 2016 door de samenwerkende lichtassociaties een gezamenlijke organisatie, De European Lighting Expert Association (ELEA) opgericht. Lichtprofessionals die aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen hiermee ook in Nederland de titel ELE verwerven: European Lighting Expert.

Het initiatief om te komen tot een Europese kwaliteitsstandaard voor lichtprofessionals ligt bij de vier belangrijkste Europese lichtassociaties:

  • NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) in Nederland
  • LiTG  (Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V.) in Duitsland
  • LTG (Lichttechnische Gesellschaft Österreichs) in Oostenrijk
  • SLG (Schweizer Licht Gesellschaft) in Zwitserland.

In 2020 is de Roemeense lichtassociatie (ARI) toegetreden tot ELEA en sinds 2022 heeft Denemarken zich aangemeld.

Elke lichtprofessional die met succes het examen van ELEA aflegt, mag zich registreren als European Lighting Expert en de titel ELE voeren. Deze titel is een kwaliteitslabel voor lichtprofessionals. De ELEA stelt zich hiermee ten doel de kwaliteit van de lichtadviezen te vergroten en de kwaliteit inzichtelijk en controleerbaar te maken.

Download hier de Engelstalige folder: ELE_FlyerA5_240123_Webdef

Hoe word ik ELE?

Om in aanmerking te komen voor de titel European Lighting Expert dient u een gedegen voorkennis te hebben van verlichting, door middel van het volgen van een (hogere) lichtopleiding of door middel van ervaring en bijscholing voldoende kennis te hebben opgebouwd. Bij de NSVV zijn de volgende opleiders bekend die ELE gerichte opleidingen en opfriscursussen geven:

Met deze kennis kunt u zich aanmelden voor het examen ELE Indoor of Outdoor. Hierbij is de keuze om zich aan te melden voor binnenverlichting of buitenverlichting. Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Het uitwerken van een verlichtingsontwerp voor binnen- of buitenverlichting
  • Mondelinge presentatie van het verlichtingsontwerp
  • Mondeling examen van de kennis van de verlichting aan de hand van de leerdoelen.

De onderwerpen en het kwaliteitsniveau van de kennis staan omschreven in het document Leerdoelen. Een kandidaat dient in ieder geval inhoudelijke kennis te hebben van deze leerdoelen en deze eveneens te verwerken in de schriftelijke uitwerking van het lichtontwerp.

De inhoud, de procedures en de uitvoering van de examens worden door de “European Lighting Expert Association (ELEA)” internationaal ter beschikking gesteld en gecontroleerd. Deze zijn verwoord in het document “ELE-Examen reglement en Kwaliteitsmanagement”.

Na het behalen van het examen komt u in aanmerking voor de registratie in het Internationaal ELE register en het gebruik van de titel ELE, die wordt erkend in alle deelnemende landen.  Wie gingen u reeds voor?

Herregistratie

Na het behalen van de titel en het certificaat dient uw kennis te blijven voldoen aan de Europese kwaliteitsstandaard. Om deze kwaliteit te waarborgen dient het certificaat na 5 jaar vernieuwd te worden door u te laten herregistreren bij de ELEA. Deze herregistratie kan worden aangetoond door de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring te hebben opgedaan in de verlichtingsbranche. Dit kan worden gedaan door het volgen van het onderhouden en uitbreiden van uw kennis door het volgen van trainingen (bijvoorbeeld bij Lighting Design Academy, het bijwonen van congressen/

webinars (NSVV Lichtagenda), het schrijven van publicaties (NSVV publicatieshop), of het geven van voordrachten. Ook kunnen punten worden behaald met het indienen van relevante projectgegevens. De voorwaarden van de herregistratie staan beschreven in het document ‘Herregistratie ELE NL’.

Documenten

Proces en tijdspad

Examendata 2023: op de examen dag in Ede (9:00 – 16:00),  dient de case inhoudelijk verdedigd te worden.
– 1 november: uiterste aanmelddatum 1 augustus 2023

Examendata 2024:
– 29 mei: uiterste aanmelddatum 28 april 2024
– 30 oktober: uiterste aanmelddatum 1 augustus 2024

Na aanmelding ontvangt u de opdracht/case welke uitgewerkt dient te worden.

Kosten

De kosten voor het examen ELE bedragen inclusief ELE-registratie € 1400,-
NSVV-leden betalen € 1250,-
Deze kosten dienen voorafgaand aan het examen te worden voldaan.

ELE-website