We krijgen bij de NSVV diverse kennisvragen binnen. De experts uit ons netwerk geven hier antwoord op.

 

  • Vraag 1: Is er een normering/regeling over de hoeveelheid licht die als strooilicht op gebouwen of gevels terecht mag komen vanuit de openbare verlichting?
    Er is inderdaad in de richtlijn voor lichthinder een paragraaf en een aantal bijlagen voor hinder door openbare verlichting opgenomen. Ook gelden op het platteland en in natuurgebieden speciale begrenzingen. Het staat allemaal te lezen in de meest recente richtlijn die in november jl. verschenen is. De richtlijn Lichthinder is verkrijgbaar in de webshop.