– Het Kernteam Outdoor zoekt nieuwe mensen. Het Kernteam Outdoor richt zich op de bevordering van een goede Openbare Verlichting. Dit doet zij door kennisoverdracht en het opstellen van richtlijnen en regelgeving voor Openbare Verlichting.

Het Kernteam streeft ernaar zoveel mogelijk de verschillende belangenorganisaties op evenwichtige wijze in het Kernteam vertegenwoordigd te hebben. Aangezien het grootste deel van de openbare verlichting onder verantwoordelijkheid van de lokale/provinciale overheden valt, is er behoefte aan een extra lid vanuit overheden.

Functieprofiel

  • De kandidaat heeft een dienstverband bij één van deze overheden en is hierbinnen grotendeels actief op het gebied van Openbare Verlichting. Hij/zij heeft een breed blikveld over zowel beleidsmatige, als beheermatige aspecten en heeft een goed beeld van verlichtingskwaliteit.
  • De kandidaat draagt circa 4 x per jaar actief bij aan de vergaderingen van het kernteam. Indien nodig, neemt de kandidaat ook deel aan de werkgroepen.
  • De kandidaat verricht zijn werkzaamheden op vrijwillige basis.

 Reageren?

Uw reactie aan info@nsvv.nl ontvangen wij graag uiterlijk 1 december 2015.  Een groep van 3 personen beoordelen de aanmeldingen:

  • Rob van Heur (Bestuurslid Kennisapplicaties)
  • Arthur Noordhoek (voorzitter Kernteam Outdoor)
  • Een nader aan te wijzen persoon uit het kernteam.