– De nieuwe CIE-richtlijn 150-2017 lichthinder bevat een aantal wijzigingen die geïmplementeerd dienen te worden in de Richtlijn Lichthinder van de NSVV om in éénduidige ontwerpen, metingen en juridische toetsingen te voorzien. De expertgroep lichthinder is binnen de NSVV verantwoordelijk voor de implementatie en vindt in de wijzigingen van de CIE aanleiding om met marktpartijen van gedachten te wisselen. Wilt u ook meepraten? Neem dan gratis deel aan de klankbordmeeting lichthinder op 10 oktober bij de NSVV in Ede.