10
Oct
2018

De nieuwe CIE-richtlijn 150-2017 lichthinder bevat een aantal wijzigingen die geïmplementeerd dienen te worden in de Richtlijn Lichthinder van de NSVV om in éénduidige ontwerpen, metingen en juridische toetsingen te voorzien. De expertgroep lichthinder is binnen de NSVV verantwoordelijk voor de implementatie en vindt in de wijzigingen van de CIE aanleiding om met marktpartijen van gedachten te wisselen. Met name de nieuwe methodiek voor de bepaling van grenswaarden van lichtsterkte is ingrijpend. Een gedachtenwisseling met belanghebbenden is daarom gewenst om alle suggesties en overwegingen te verzamelen voordat een herziene versie van de NSVV richtlijn Lichthinder verschijnt.

Wilt u ook meepraten over deze materie?  Meldt u kostenloos aan via info@nsvv.nl

Voor een preview van de CIE 150:2017 klik op: Preview TR 150 2017.

Als u zich van tevoren heel goed wilt inlezen, kunt u deze CIE 150 bestellen via de CIE webshop. Wist u dat NSVV-leden bijna 65% korting krijgen!

Voor degenen die zich de lichthinder materie helemaal eigen willen maken is er de NSVV Lichthinder workshop op 18 oktober. Meer informatie is hier te vinden.