Bij de derde druk Lichthinder wordt een NSVV – Tool voor het bepalen van schijnbaar oppervlak v1.0 ter beschikking gesteld voor het berekenen van het schijnbare oppervlak zoals noodzakelijk voor Tabel 7.2. Dit omdat veel lichtberekeningsprogramma’s deze berekening van het schijnbare oppervlak nog niet hebben verwerkt in hun programmatuur.

Op de site www.sportlicht.nl is een uitvoeriger Exceltool verkrijgbaar voor deze schijnbare oppervlakte berekening voor meer gecompliceerde situaties en met toetsing aan de Tabel 7.2. De berekeningen en toetsing van de Exceltool van Sportlicht ligt echter buiten de verantwoordelijkheid van de NSVV. 

Om voor de lichtontwerpers het gebruik van de richtlijn, en dan met name tabel 7.2 te vergemakkelijken middels een vereenvoudigde benadering heeft de expertgroep een handleiding  geschreven, die in veel situaties voorkomt. Hierdoor wordt de richtlijn praktisch goed bruikbaar en kan lichthinder voorkomen worden.