Deze NSVV – Tool voor het bepalen van schijnbaar oppervlak v1.0 behoort bij de Richtlijn Lichthinder, 3e druk 2020.

Daarnaast heeft de expertgroep Lichthinder een handleiding geschreven, om voor de lichtontwerpers het gebruik van de richtlijn, en dan met name tabel 7.2 te vergemakkelijken middels een vereenvoudigde benadering die in veel situaties voorkomt. Hierdoor wordt de richtlijn praktisch goed bruikbaar en kan lichthinder voorkomen worden.

Handleiding voor praktisch gebruik bepaling lichtsterkte grenswaarden voor lichthinderberekeningen conform richtlijn lichthinder2020 NSVV