Deze NSVV – Tool voor het bepalen van schijnbaar oppervlak v1.0 behoort bij de Richtlijn Lichthinder, 3e druk 2020.