– De techniek ontwikkelt zich razendsnel, zoals Ledverlichting en de toepassing van digitale schermen, die bewegende of wisselende beelden laten zien. Het is aannemelijk dat licht en reclame hinder kunnen opleveren voor omwonenden, de natuur en verkeersdeelnemers. Decentrale overheden hebben behoefte aan een aanvullend kader voor het omgaan met “complexe” aanvragen voor het vergunnen en plaatsen van reclame-uitingen. Er zijn richtlijnen met grenswaarden ontwikkeld voor het vergunnen en plaatsen van lichtinstallaties en reclame-uitingen. De workshop geeft concrete handvatten en slagboomcriteria voor de gebruiker, vergunningverstrekker en leverancier.

Op donderdag 9 november 2017 van 9:30 – 16:00┬áorganiseren wij de ┬ávierde workshop lichthinder o.l.v. ┬áHenk Stolk en Koen Smits. ┬áZij nemen deel aan de┬áexpertgroep die de Richtlijn heeft geschreven. Zij weten dus alle ins en outs van lichthinder en geven u in 1 dag handvatten om lichthinder te kunnen beoordelen, meten en vermijden.

Hoe ziet deze workshop eruit?
Dagdeel 1
:
Toelichten en doornemen richtlijnen lichthinder en lichtvervuiling voor leken en professionals. Hierbij besteden we extra aandacht de nieuwe aspecten in de richtlijn met name voor de natuur.
Dagdeel 2:
Toelichten complexere richtlijnen voor (dynamische) reclameverlichting aan de hand van levendige voorbeelden.
Toelichten van de CROW publicatie: Reclame langs wegen.

In de workshop houden we rekening met de details in de omstandigheden van metingen en toetsingen in de praktijk. Zo geven we tips op het gebied van toe te passen apparatuur als de wijze van uitvoering van de metingen.

Voor wie is deze workshop bestemd?
Voor overheden (milieu- en omgevingsdiensten, OVL medewerkers),  makers van reclamesignage en ledschermen (billboards, traffic, etc.), exploitatie specialisten van snelweg- en buitenreclame, adviseurs, ecologen, installateurs, beheerders, lichtontwerpers.

Datum:
9 november 2017 van 9:30 – 16:00

Locatie:
Kantoor NSVV, Horaplantsoen 18, Ede

Kosten:
ÔéČ 295,- voor NSVV-leden
ÔéČ 345,- voor niet-leden
Hierbij zit inbegrepen: koffie/thee/lunch

Richtlijn Lichthinder:  De Richtlijn Lichthinder van november 2015  omvat de inhoud van de vijf al eerder uitgegeven delen. Deze delen zijn aangepast en geupdate met richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling van gebouwen, de dynamiek in de reclame(led)verlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op flora en fauna.

Inschrijven:┬áU schrijft zich in door een mail met uw contactgegevens te sturen naar info@nsvv.nl┬ámet als onderwerp “Aanmelden Workshop lichthinder”.