Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2019 is dé dag om een van de vele bijzondere monumenten te bekijken die Nederland rijk is. Om al die monumenten goed te kunnen zien, is licht nodig. Dat is logisch. Lange tijd werden er een paar flinke schijnwerpers op het monument gezet en daarmee was de klus geklaard. Die tijden liggen ver achter ons. Hoe het dan wel moet? Daarover ontstaan soms flinke discussies en frustraties tussen lichtontwerpers en Monumentenzorg. Dat kan anders!

Al sinds 1985 is de monumentenzorg in ons land gedecentraliseerd. De gemeente is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt, voert een groot deel van de wet- en regelgeving uit en zorgt voor handhaving. Als branchevereniging van de Nederlandse lichtprofessionals ziet de NSVV het als haar taak om waar nodig te adviseren.

Bijzondere details uitlichten met nieuwe technieken

Lichtontwerpers krijgen regelmatig de opdracht om een prachtig monument in de spotlights te zetten. En terecht. Ons land heeft vele prachtig bewaard gebleven en gerestaureerde monumenten die het waard zijn om op de best mogelijke manier in het licht gezet te worden. Lange tijd werden er een paar flinke schijnwerpers op gezet en daarmee was de klus geklaard. Die tijden liggen ver achter ons. Er zijn ongelooflijk veel nieuwe ontwikkelingen en technieken die het mogelijk maken om de meest bijzondere details perfect uit te lichten.

Geen eenvoudige opgave

Veel lichtontwerpers doen niets liever dan bijzondere gebouwen op de beste manier in het licht te zetten, van binnen en van buiten. Tegelijk lopen zij daarbij tegen de uitdaging aan dat er geen duidelijke randvoorwaarden of richtlijnen zijn en dat elke gemeente haar eigen visie lijkt te hebben op wat kan en wat mag. In de praktijk levert dat vaak frustraties en vertraging op, terwijl alle partijen eigenlijk gewoon hetzelfde willen: dat onze monumenten bewaard blijven én dat bezoekers of willekeurige voorbijgangers al het moois in volle glorie of tot in de kleinste details kunnen zien. Het is natuurlijk ook geen eenvoudige opgave in een land vol wet- en regelgeving en een enorme rijkdom aan zeer diverse monumenten met elk een eigen status. Het gaat niet alleen om rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Ook beschermde stads- en dorpsgezichten en mobiel erfgoed vallen onder de noemer ‘monument’.

NSVV denkt mee

Als NSVV adviseren wij graag iedereen die betrokken is bij de instandhouding, exploitatie of bewoning van historische gebouwen en brengen wij hen in contact met de beste professionals. Nog veel beter zou het zijn als er landelijk richtlijnen komen. Dan hoeft niet elke gemeente opnieuw het wiel uit te vinden en loopt de ontwerper er niet tegenaan dat er bij een kerk in Friesland andere voorwaarden gesteld worden dan bij een molen in Noord-Holland. Ook daarover denkt de NSVV graag mee.

Neem contact met ons op of bestel een van onze gratis publicaties, zoals Elektrisch licht in historische interieurs.