– Deze richtlijn biedt een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van industriële ruimten en tevens aan opdrachtgevers, gebouweigenaren, architecten, ambtenaren van bouw en woningtoezicht, vastgoedprojectontwikkelaars, enz. Hierin zijn de specifieke eisen voor het ontwerp, de gebruiksmogelijkheden en -middelen en daarnaast het onderhoud van de verlichting verduidelijkt.

Het belang van goed licht

Verlichting is nodig om bepaalde taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Ook draagt het bij
aan de veiligheid van de gebruikers en aan de beleving van en sfeer in ruimten. Goede verlichting
heeft bovendien een positief effect op de prestatie van de mens. Deze draagt niet alleen bij aan de
productiviteit, maar ook aan het welbevinden en de gezondheid van het personeel.

Voor wie bedoeld

Dit praktijkdocument is bedoeld voor een ieder die een ontwerp moet maken voor of moet toezien op
en/of beoordelen van de verlichtingsinstallaties in industriële ruimten waar gewerkt wordt en
mensen zich verplaatsen. Dit geldt voor zowel nieuw- bouw als bestaande bouw.
In dit verband kunnen worden genoemd:

• Lichtontwerpers
• Opdrachtgevers
• Personeel dat verantwoordelijk is voor de besluitvorming
• Hoofden van de technische dienst en energiemanagers
• (Interieur)architecten
• Technische adviseurs
• Installateurs

Het gaat in op uitgangspunten voor een goede verlichting en reikt handvatten aan voor de keuze van
uitvoeringsvormen, lichtbronnen, gebruiksmogelijkheden, enz., maar legt geen beperkingen op aan de
vrijheid van de ontwerper om nieuwe technieken te onderzoeken en belemmert evenmin de toepassing
van innovatieve apparatuur. In aanvulling hierop zijn diverse voorbeelden opgenomen, die kunnen
helpen om de verlichtingsinstallaties en hun specifieke eisen en voorwaarden te plannen en/ of te
beoordelen.

Je kunt deze Richtlijn hier bestellen.