– Sinds 2014 neemt het merendeel van de gemeenten en provincies deel aan de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s). Omdat de monitoringsresultaten in de afgelopen jaren een stabiele trend laten zien heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in overleg met Rijkswaterstaat, de VNG en de SER besloten de OVL-monitoring voortaan om het jaar te laten uitvoeren.  Meer lezen