- Op donderdag 24 september aanstaande organiseert de NSVV de derde en laatste workshop in het kader van het onderzoek Minder Licht?! Bestuurders, ontwerpers, beleidsmakers, beheerders, toeleveranciers, adviesbureaus en andere OVL-professionals worden bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Doel van het project Minder licht?! Een onderzoek naar de invloed van lichtreductie op sociale veiligheid is om meer inzicht te krijgen in de consequenties die lichtreductie heeft op met name de beleving van sociale veiligheid zoals mensen in de openbare ruimte die ervaren. En is minder licht √ľberhaupt mogelijk binnen de huidige regelgeving? Op basis van een analyse van de ROVL-2011 (richtlijn openbare verlichting) en gebruikersonderzoek werken we toe naar een antwoord op de motie Dik-Faber over lichthinder en een oplegnotitie op de ROVL-2011. Hierin geven we handvatten voor de dagelijkse praktijk¬† om lichtreductie op een verantwoorde manier af te wegen en te realiseren. Om te komen tot een breed gedragen rapport is input vanuit alle geledingen uit de sector van groot belang.

We praten u bij én gaan met u in gesprek!

In de eerste workshop tijdens De Week van de Openbare Ruimte heeft een rollenspel inzicht gegeven in de belangen en argumenten van alle stakeholders die bij een (minder)lichtproject  betrokken zijn. Tijdens de workshop op 22 juni hebben projectleiders Roger van Ratingen (Raticos) en Joren van Dijk (OmgevingsPsycholoog.nl) de inzichten en kennis die zij op basis van deskresearch, literatuurstudie en expertinterviews verzameld hebben met de meer dan 70 aanwezigen gedeeld. Nu presenteren zij graag hun voorlopige eindconclusies en leggen de openstaande vragen aan u voor.

Het interactieve en leerzame programma:

10.00 uur       Inloop met koffie 10.30 uur

10.30  uur      Welkom namens NSVV en toelichting op het project door dagvoorzitter Piet Verburg

10:45 uur       Parallelle workshop ROVL/norm regelgeving & sociale beleving

12:00 uur       Pauze

13:00 uur       Parallelle workshop ROVL/norm regelgeving & sociale beleving

14:15 uur        Korte pauze

14:30 uur        Gezamenlijke sessie / samenvatting / gemeenschappelijke conclusies

15:00 uur        LED boulevard Berlijn (Sandy Buschmann +Theo Mackaay)*

15:30 uur        Afsluitende woorden

15:40 uur       Napraten

16:30 uur       Afsluiting

Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 (maximaal 30 deelnemers per parallelsessie) om tot maximale kennisuitwisseling te komen. Dus vol is echt vol. Bij de toewijzing van de plaatsen wordt gestreefd naar een goede verdeling over de verschillende doelgroepen uit de sector. U kunt zich aanmelden via een e-mail naar info@nsvv.nl. U krijgt tijdig de deelnemersinformatie toegestuurd.

* Op 29, 30 en 31 oktober vindt er een uiterst interessante studiereis plaats naar de LED Boulevard in Berlijn. In deze bruisende stad vindt een uniek, meerjarig experiment plaats waarbij in een living lab situatie verschillende opstellingen met diverse lichtpunthoogten en lenstypen op een traject van 2 kilometer getest worden. Op de LED Boulevard wordt de herkenbaarheid getest en dat onder verschillende omstandigheden. Door de inzet van schakel- en dimbare ledunits is het mogelijk om verschillende aspecten van verblinding en adaptatie te beoordelen. In plaats van een ‚Äėlichtsaus‚Äô over de stad is het raadzaam steeds een ‚Äėmaatkostuum‚Äô te realiseren. MINDER IS MEER. De NSVV organiseert de reis in samenwerking met TU Berlijn, die garant staat voor een hoogwaardig inhoudelijk programma. De reis is een must voor iedereen die op strategisch cq beleidsmatig niveau over licht in de openbare ruimte nadenkt. Meer informatie ontvangt u op 24 september tijdens de NSVV-workshop en/of vindt u binnenkort op www.nsvv.nl.