– In 2020 is de nieuwe Richtlijn Lichthinder verschenen. Deze nieuwe richtlijn omvat de inhoud van de vijf reeds eerder uitgegeven delen, met belangrijke aanvullingen op het gebied van reclameverlichting, flora en fauna.  De omvangrijke wijzigingen zijn niet in een oogopslag te doorgronden. Bovendien is het handig om kennis te nemen van de achterliggende principes. Dit geldt vooral bij de dynamiek in de reclame(led)verlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op flora en fauna. Voor een ieder die doeltreffend bijgepraat wil worden, organiseert de NSVV een workshop Lichthinder met als basis de Richtlijn Lichthinder2020.

De workshop lichthinder vindt plaats op 22 september van 9:30 – 16:00. De workshop wordt gegeven door Koen Smits (Lichtconsult), één van de experts die heeft meegeschreven aan de Richtlijn Lichthinder. Hij is bekend met alle ins en outs van lichthinder en geeft je in 1 dag handvatten om lichthinder te kunnen beoordelen, meten en vermijden.

Voor wie is deze workshop bestemd?

Voor overheden (milieu- en omgevingsdiensten, OVL medewerkers),  makers van reclamesignage en ledschermen (billboards,traffic), exploitatie specialisten van snelweg- en buitenreclame, adviseurs, ecologen, installateurs, beheerders en lichtontwerpers.

Fact & Figures

Wanneer:      22 september 2022
Tijdstip:         9:30 tot 16:00 uur
Locatie:          NSVV, Horaplantsoen 18, 6717 LT  EDE
Kosten:          NSVV-leden:  € 345,- excl. btw
Niet NSVV-leden betalen € 425,-  excl. BTW

De prijs is inclusief Richtlijn Lichthinder2020 PDF, handleiding,  NSVV Excel tool, koffie/thee en lunch.

 

Programma

09:30  Ontvangst met koffie en thee

10:00  Historie expertgroep lichthinder (NSVV), basisbegrippen, toepassingsgebieden, soorten gehinderden, criteria voor lichthinder, zonering en dagindeling, grenswaarden voor omwonenden.

10:40  Vragen discussie

10:50  Korte pauze

11:00  Activiteitenbesluit, omgevingswet, wettelijk draagvlak, reclameverlichting, lichthinder in de natuur, nieuwe tabel lichtsterkte l (cd), internationale ontwikkelingen

11:50  Vragen, discussie

12:00  Lunchpauze

13:00  Behandeling lichtsterkte, reclameverlichting

13:40  Vragen, discussie

13:50  Korte pauze

14:00  CROW publicatie Reclame langs wegen, OVLNL Leidraad Vergunningverlening &
Toetsing led lichtreclame

14:30  Vragen, discussie

14:40  Korte pauze

14:50  Meten van lichthinder, meetinstrumenten, NSVV Excel tool

15:20  Vragen, discussie

15:30  Afronden

16:00  Napraten met koffie/thee.

Gelegenheid voor napraten met koffie/thee

De workshop is volgeboekt.

 

Hier is een PDF van het programma te downloaden.