NSVV, OVLNL, LightChallenge en Acquire Publishing nodigen u graag uit op 15 oktober voor het OVL Symposium 2021 dat we dit jaar live gaan organiseren in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Het symposium biedt inspirerende sprekers, bezoekers en innovaties het podium.

Daarmee houden we de traditie van het jaarlijks symposium in stand. En komen we tegemoet aan de behoefte bij onze leden en relaties om kennis te delen, bij te praten met (on)bekenden en innovaties te bespreken.

We bieden u een drietal verschillende sessies aan. Die meerdere keren aangeboden worden, zodat u ze alle drie bij kunt wonen. Het zijn:

  1. Kennissessie NSVV over de impact van vervuiling van straatverlichtingsarmaturen op lichtniveau en lichtkwaliteit. Resultaten van 2 onderzoeken naar vervuiling van straatverlichting. Door Rob van Heur (Engie Laborelec) en Toine Adams (Toine Adams Advies)
  2. Debatsessie geleid door Young Watt over de toekomst van openbare verlichting onder de noemer OVL 2030
  3. Werksessie onder leiding van het Lichtontwerp Atelier

 

Kennissessie NSVV:

1            Impact van vervuiling van straatverlichtingsarmaturen op lichtniveau en lichtkwaliteit.

Rob van Heur (Laborelec) en Toine Adams (Toine Adams Advies) vertellen u graag in een duo presentatie over de onderzoeken die ze ieder afzonderlijk over dit onderwerp hebben gedaan en delen met u de resultaten, de verschillen maar ook verrassend vergelijkbare conclusies.

“Groepsremplace”. Een typisch word dat we vroeger bij straatverlichting goed kenden, maar wat we steeds minder gebruiken. Moesten we in het verleden om de 2 a 4 jaar de lichtbronnen vervangen in onze straatverlichting, na de introductie van ledverlichting is dit niet meer nodig. Gevolg hiervan is dat het schoonmaken van de kap tijdens de groepsremplace ook niet meer uitgevoerd wordt. De vanzelfsprekendheid dat door het kopen van een ledarmatuur de beheerkosten verlaagd worden tot alleen de verbruikskosten is veel gehoord.

Klopt dit wel? Hoe zit het dan met het verhaal dat een optredende vervuiling van een glazen ruit “stabiliseert” en dat deze vermindering van licht eenvoudig te compenseren is met wat meer initieel licht (behoudfactor). Feit is dat met de introductie van led de noodzaak van lampvervanging verdwenen is vanwege de lange levensduur van leds. Feit is ook dat ontwerpers en beheerders niet echt weten wat de effecten van optredende vervuiling van kappen en ruiten is.

Over vervuiling was 10 jaar geleden weinig bekend en werd aangenomen dat een optredende vervuiling stabiliseert en we redelijk eenvoudig het verlies van kunstlicht kunnen compenseren in het ontwerp de toepassing van een behoudfactor (vervuiling en veroudering van de led).

Op dit moment stellen beheerders steeds vaker vragen over eventuele negatieve effecten van vervuiling. Hoe zit het dan met de vervuiling? Wat is de impact van vervuiling? En hoe vindt vervuiling plaats? Wordt het steeds erger? Is er een stabilisering? En de zogenaamde “self cleaning” armaturen?

Laborelec heeft in opdracht van Synergrid een breed onderzoek gedaan naar de vervuiling van led. Tussen 2012 en 2014 is gekeken wat de impact was op de fotometrie en van 2015 – 2021 heeft er een lange termijn onderzoek plaatsgevonden naar hoe de aangroei van vervuiling in de tijd plaatsvindt. Het resultaat is dat we nu een veel beter inzicht hebben in de Luminaire Maintenance Factor en de impact daarvan op de kwaliteit van de verlichting op straat.

In dezelfde periode voerde Toine Adams Advies BV in Nederland een onderzoek uit, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, naar dezelfde vervuiling. In het havengebied treedt op een aantal locaties een extreme vorm van vervuiling op door de aanwezige kolen en ertsoverslag. De primaire vraag was of er een (negatief) effect is van de duidelijk zichtbare vervuiling en hoe vaak deze armaturen gewassen moeten worden.

De door Toine gebruikte onderzoeksmethode is gebaseerd op een heel andere (snelle/praktische) meetmethode en is over een relatief korte periode (14 maanden) uitgevoerd vanwege de zeer snel optredende (extreme) vervuiling.

 

2            Wat weten we van de effecten van openbare verlichting op insecten en vice versa (de vervuiling van armaturen door insecten)

De ‘Insectenwerkgroep’ van NSVV werkt aan een factsheet die wordt aangevuld met links naar aanvullende informatie. Het is een document in wording en bedoelt als ondersteuning aan lichtprofessionals. Uw vragen en inbreng nemen we graag mee in de verdere uitwerking van deze factsheet.

Kamiel Spoelstra vertelt u graag de laatste stand van onderzoek over de relatie van effecten van OVL op insecten. Wat weten we? Wat moet nog worden onderzocht?

 

Wat mag u verder verwachten
Eindelijk weer eens een moment om ‘in het echt’ bij te praten. Ontwikkelingen te bespreken, ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken. Maar uiteraard ontbreekt de inhoud niet. NSVV, het LichtontwerpAtelier en Young Watt verzorgen elk een sessie die drie keer worden aangeboden. Zodat u ze allemaal kunt volgen.

Verder wordt het programma van het symposium mede ingevuld in samenwerking met de Light Challenge. U wordt bijgepraat over deze innovatiewedstrijd en krijgt interessante presentaties te horen van de aangesloten partners en hun bijdrage aan de Challenge.

En verder is er traditiegetrouw ruimte voor de uitreiking van het IGOV-speldje dat wordt uitgereikt aan een OVL-er die zich heeft onderscheiden door zich in te zetten voor het vakgebied. Verder wordt de lustrumuitgave van 5 jaar OVL-monitor uitgereikt en is deze daarna voor iedereen beschikbaar. De NSVV reikt ELE-certificaten uit aan de eerste twee Nederlandse kandidaten die het European Lighting Expert Outdoor examen met succes hebben behaald.


Avondprogramma
Als extra netwerk- en inspiratiemoment organiseren we in samenwerking met de gemeente Utrecht een avondprogramma met diner én stadslichtwandeling. Inspirerend én alle tijd om rustig bij te praten met vakgenoten tijdens de wandeling.


Tarieven
Leden van NSVV, OVLNL of Acquire Publishing betalen € 95,- (onkosten)vergoeding voor deelname. Geen lid? Dan is de bijdrage € 195,-. Apart aanmelden voor het avondprogramma kan tegen extra een vergoeding van € 49,95.

Partnermogelijkheden
U kunt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten door een tafel te sponsoren ad € 500,- Hiervoor krijgt u:

  • Toegang voor het gehele programma voor 2 deelnemers (excl. avondprogramma)
  • 1 statafel waarop u uw product(en) kunt exposeren
  • Ruimte voor een banner
  • Vermelding op de OVL Symposium 2021 website als partner
  • Vermelding in het programma gedurende het symposium

Belangstelling? Vul hier het formulier in.

We zien u graag op 15 oktober!

Groet,

Jan Bakker (Light Challenge), Geert Dijkstra (Acquire Publishing), Geertje Hazenberg (NSVV), Arthur Klink (OVLNL)

PROGRAMMA AANMELDEN