Licht, welzijn en de ouder wordende mens

Licht, welzijn en de ouder wordende mens

Prijs: 91,43

Dat de bevolking in Nederland en andere landen binnen de westerse samenleving in hoog tempo vergrijst, behoeft geen toelichting meer. Mensen worden steeds ouder, terwijl de geboortecijfers bij de autochtone bevolking over het algemeen afnemen.  Mensen in Noord-West Europa krijgen ook op steeds latere leeftijd kinderen. Naar verwachting zullen er in Nederland in het jaar 2010 ongeveer drie miljoen ouderen (vijfenzestigplussers) zijn. Er is een spreekwoord dat zegt: “Ouderdom komt met gebreken”. Dat geldt zeker voor de oogprestatie, die bij senioren afneemt naarmate de leeftijd stijgt. In deze aanbeveling wordt de problematiek rondom ouderen en licht aangeduid en worden voorstellen tot verbetering gedaan.

Jaar van uitgave: 2006

ISBN: 978-90-75649-34-7