Metropool: leefbaarheid voor de mens in relatie tot licht

Metropool: leefbaarheid voor de mens in relatie tot licht

Prijs: 0,-

Artikel over standaardisatie en de relatie tussen NEN, CIE, CEN, ISO en NSVV

Standaardisatie vindt steeds minder plaats op nationaal niveau. Waar vroeger nog vaak standaarden zo werden ontwikkeld dat ze protectie van de nationale industrie dienden, zo worden ze nu gericht op het slechten van handelsbarrières. Fabrikanten beseffen dat een wereldstandaard hun in de grootste markt kan helpen. Tegelijk beseffen ze ook dat er bij verlichtingsapplicatie ook een cultureel en geografisch aspect is. Om die reden worden sommige thema’s makkelijker op Europees of nationaal niveau aangepakt dan op internationaal niveau. Daarom worden bij NEN nog steeds Nederlandse normen opgepakt of aangepast. Dit mag echter alleen als er geen Europese normen op dit gebied worden gemaakt. En alle Europese normen worden aan ISO, de internationale organisatie voor standaardisatie, aangeboden.

Dit artikel dat in het TVVL-magazine verscheen, gaat over standaardisatie, NEN, NSVV, CIE, CEN en ISO.

Doorloop het bestelproces en download het artikel.