Richtlijn Verlichting Gezondheidszorg PDF

Richtlijn Verlichting Gezondheidszorg PDF

Prijs: 118,-

NSVV ledenprijs € 78,65

Deze richtlijn biedt een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van gebouwen voor de gezondheidszorg en tevens aan opdrachtgeverseigenaren, architecten, ambtenaren van bouw en woningtoezicht, vastgoedprojectontwikkelaars,enz. Hierin zijn de specifieke eisen voor het ontwerp, de gebruiksmogelijkheden en -middelen en daarnaast het onderhoud van de verlichting verduidelijkt.
Met name de norm NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel 1: Werkruimten binnen dient als belangrijk uitgangspunt voor het zich veilig kunnen verplaatsen en het uitvoeren van visuele taken.
Deze norm specificeert voor de meeste werkplekken binnen en de daarmee verbonden gebieden minimale eisen die aan verlichtingssystemen gesteld moeten worden in termen van kwantiteit en kwaliteit van de verlichting. Tevens vormen een aantal andere normen hier een aanvulling op.
Voor werkplekken buiten gebouwen kan ook NEN-EN 12464-2: Licht en verlichtingstechniek
– Werkplekverlichting – Deel 2 – Werkplekken buiten van toepassing zijn.
Daarnaast komen nog tal van andere onderwerpen aan de orde die van belang kunnen zijn voor de gezondheidszorg. Deze betreffen onder andere het effect van licht op welbevinden en gezondheid, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden en energiegebruik.

 

  • ISBN/EAN: 978-90-76549-48-4
  • Aantal pagina’s 134
  • Jaar van uitgifte: 2018