De leden van de Raad van Advies worden door de Raad voorgedragen en benoemd door het Bestuur. De Raad van advies komt minimaal 1 keer per jaar bijeen.

 

Piet van Staalduinen (voorzitter) Strategisch Management
Wout van Bommel Wout van Bommel Advies
Con op den Kamp Enexis Lighting BV
Maarten Loerakker Techniek Nederland
Jan van Riel BIV/IBE
Rienk Visser Rienk Visser Lichtadvies

 

Taken en bevoegdheden van de Raad van Advies:

  • Geeft advies en sturing aan het meerjarenplan.
  • Adviseert omtrent de activiteitenplannen van de afzonderlijke kernteams en doet voorstellen hiertoe.
  • Fungeert als ambassadeur van de NSVV.
  • Adviseert het bestuur betreffende de strategie en het beleid van de Stichting.
  • Toetst de strategische plannen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Profielschets van een lid van de Raad van Advies:

  • Hij/zij is directeur of hoofdbestuurder van een instituut, vereniging of onderneming welke een toonaangevende rol vervult op nationaal en/of internationaal lichttechnisch gebied of daarmee verwante gebieden. Ook kennisinstituten (particulier dan wel overheid0 worden hiertoe gerekend).
  • Hij/zij heeft aantoonbare ervaring op lichttechnisch gebied en is hierin een nationale of internationale autoriteit. Voorbeelden hiervan zijn wetenschapper, opinieleiders, bestuurders.
  • Hij/zij beschikt over omvangrijke netwerken en relaties in de lichttechniek.
  • Kan door de staat van dienst en reputatie fungeren als ambassadeur voor de NSVV.