De leden van de Raad van Advies worden door de Raad voorgedragen en benoemd door het Bestuur. De Raad van advies komt minimaal 1 keer per jaar bijeen.

 

Piet van Staalduinen (voorzitter) Strategisch Management
Wout van Bommel Wout van Bommel Advies
Con op den Kamp Enexis Lighting BV
Maarten Loerakker UNETO-VNI
Jan van Riel BIV/IBE
Rienk Visser Rienk Visser Lichtadvies
Frank van der Vloed NLA/Philips

 

Taken en bevoegdheden van de Raad van Advies:

  • Geeft advies en sturing aan het meerjarenplan.
  • Adviseert omtrent de activiteitenplannen van de afzonderlijke kernteams en doet voorstellen hiertoe.
  • Fungeert als ambassadeur van de NSVV.
  • Adviseert het bestuur betreffende de strategie en het beleid van de Stichting.
  • Toetst de strategische plannen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Profielschets van een lid van de Raad van Advies:

  • Hij/zij is directeur of hoofdbestuurder van een instituut, vereniging of onderneming welke een toonaangevende rol vervult op nationaal en/of internationaal lichttechnisch gebied of daarmee verwante gebieden. Ook kennisinstituten (particulier dan wel overheid0 worden hiertoe gerekend).
  • Hij/zij heeft aantoonbare ervaring oplichttechnisch gebied en is hierin een nationale of internationale autoriteit. Voorbeelden hiervan zijn wetenschapper, opinieleiders, bestuurders.
  • Hij/zij beschikt over omvangrijke netwerken en relaties in de lichttechniek.
  • Kan door de staat van dienst en reputatie fungeren als ambassadeur voor de NSVV.