- Namens de Provincie Noord-Holland lanceert Natuur en Milieufederatie Noord-Holland de “Ster van de Nachtprijs”. Deze prijs is ingesteld met als doel lichthinder terug te dringen en energie te besparen. Daarmee kunnen we op meer plekken genieten van nachtelijk duister en een flonkerende sterrenhemel. De Ster van de Nachtprijs 2016 is te winnen door het beste plan voor maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting. Om mee te dingen kunnen bedrijven, overheden en organisaties hun plannen indienen tot en met 15 september 2016. De prijs wordt uitgereikt op 29 oktober 2016.  Lichtvervuiling, en dan bedoelen we niet de lekker lange zomerzon waar we nu het grootste deel van de dag van kunnen genieten, is een serieus probleem. Dat bleek wederom toen onlangs de nieuwe wereldkaart van de lichtvervuiling werd gepresenteerd. Uit die kaart blijkt dat 80% van de Nederlanders de Melkweg niet kan zien. Daarmee wonen we in één van de meest lichtvervuilde regio’s van de wereld. Lichthinder, bijvoorbeeld als gevolg van toenemende verstedelijking en het gebruik van assimilatieverlichting in kassen, is schadelijk voor de gezondheid van mensen. In verschillende onderzoeken zijn er relaties gelegd tussen lichtvervuiling en borstkanker, slaapstoornissen en stress. Ook heeft nachtelijk kunstlicht negatieve gevolgen voor planten en dieren, zoals een verstoord bioritme.

Tijdens de jaarlijkse manifestatie de Nacht van de Nacht, eind oktober, blijkt dat veel mensen niet alleen genieten van duisternis maar hier ook baat bij hebben.

Dat zien ook steeds meer bedrijven, overheden en organisaties. Die willen daarom hun lichthinder gaan verminderen, maar dat gaat niet altijd zo simpel als het lijkt. Led-lampen vragen wel minder stroom, maar moeten goed worden afgesteld, het licht ervan is fel en kan tot ver stralen. Het voorkómen van lichthinder vormt dan ook een belangrijke uitdaging bij de toepassing van led-verlichting.

De Provincie Noord-Holland wil daarom de productie van goede lichtplannen stimuleren en daarmee tevens koplopers een hart onder de riem steken. Dat gebeurt nu met deze prijs.

 Prijzen
Er zijn prijzen voor drie categorieën: bedrijven, organisaties, overheden. De drie winnaars ontvangen ieder een unieke ‘Ster van de Nacht’ sculptuur en een persoonlijk advies van een licht(hinder)expert voor het ingediende plan. Deze expert zal uw plan tegen het licht houden zodat u het meest optimale resultaat uit uw investering haalt. En uw omgeving minder lichthinder ondervindt.

Verkiezing
De jury zal de winnaars in oktober 2016 selecteren. De prijs wordt uitgereikt tijdens de 12e Nacht van de Nacht op 29 oktober 2016 door juryvoorzitter Gedeputeerde Tjeerd Talsma. Procedure, aanmeldformulier en selectiecriteria staan op: www.sterrrendichterbij.nl