– Dit manifest van Ellen de Vries, Sander van der Ham en vele anderen gaat in op de kracht en waarde van het avondbeeld van de openbare ruimte. Het benadrukt het belang ervan en biedt er een nieuw perspectief op. Centraal staat Ademend Licht: licht dat past bij de plek en de gebruikers, dat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid, dat de kwaliteiten van de omgeving benadrukt, dat een verhaal vertelt en dat ervoor zorgt dat ook in het donker iedereen prettig over straat kan lopen.

In Nederland is het gemiddeld 11 van de 24 uur donker. Op dit moment is de zon zelfs maar een dikke acht uur boven de horizon. Maar als het over stedenbouwkundig ontwerp gaat dan krijgen die donkere uren nauwelijks aandacht. Zeker op bestuurlijk niveau is er niet veel kennis over en weinig visie op.

Toch gaat het over belangrijke onderwerpen: sociale veiligheid, verkeersveiligheid, bescherming privacy, lichtvervuiling en -hinder, de gezondheidseffecten van dat alles op de mens, de toegankelijkheid voor slechtzienden. Dat moet en kan anders en vandaar ons manifest: 11/24.

Ons doel is met dit manifest een dialoog op gang te brengen over stedelijke verlichting. Een gesprek dat verder gaat dan energie- en kostenbesparing. Of over normen en richtlijnen. Goed licht gaat ook over welzijn. Goed licht beweegt mee met de bewoners, hun activiteiten, behoeftes, sferen en die zijn op elke plaats anders. Op elk moment anders. Goed licht is ademend licht.

In dit manifest laten we zien hoe met ons model van Ademend Licht er kansen liggen voor steden. We roepen op om na te denken over kunstlicht in de nacht en daar beleid op te ontwikkelen. Zodat onze woonomgeving ook in die elf uur veilig, duurzaam én sfeervol is.

We zijn er trots op dat het manifest gedragen wordt door zo’n brede groep van professionals: van wetenschappers tot ontwerpers en van beleidmakers tot bestuurders. Samen tekenen we voor dit manifest. Lees het en nodig ons dan uit om mee te praten en te denken en samen weloverwogen keuzes te maken voor licht in de donkere uren.

Het Manifest is hier te downloaden.