24
Apr
2015

De deelnemers aan deze cursus leren de basisbegrippen en samenhangen van licht en verlichting in de omgeving van zeer specialistische onderwerpen zoals agrarische bedrijven, tuinbouw en de veehouderij.

De deelnemers verdiepen zich in de grondregels van licht binnen genoemde sectoren, normen, energiebesparing en het vervaardigen van een eenvoudig lichtplan.

De verlichting in de agrarische bedrijven, in de tuinbouw en de veehouderij is zeer specialistisch opgezet en moet voldoen aan een aantal uitgangspunten van de gebruiker (boer) en de dieren.Deze laatstgenoemden reageren toch conform de velen wetenschappelijke studies iets anders op diverse lichtsoorten vanwege hun beperkt spectrum, dan mensen.