11
Oct
2017

Doelstelling:
In deze cursus leert u de gereedschappen te gebruiken die nodig zijn om een lichtadvies/lichtontwerp op een professionele wijze te presenteren aan uw opdrachtgever. Welke onderdelen dienen er in een rapport aanwezig te zijn? Hoe kunt u uw presentatievorm verbeteren en efficiënter maken? In deze cursus wordt u hier uitgebreid in getraind.

Waarom deze cursus?
In de huidige tijd worden door opdrachtgevers steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en daarmee ook aan de presentatie van lichtplannen. Een simpele uitdraai uit een lichtberekeningsprogramma vergezeld van een offerte is niet meer voldoende. U dient zich te kunnen onderscheiden en uw ideeën aan een grote doelgroep inzichtelijk te kunnen maken. In de cursus wordt aandacht gegeven aan de opbouw van een lichtadvies en gedetailleerde handvatten aangereikt. Einddoel is om perfect verzorgde en aansprekende ontwerpen te kunnen samenstellen.

Inhoud:
-wat is een lichtadvies?
-behoefte aan informatie door verschillende partijen
-het overbrengen van ideeën
-brainstormen, concepten
-uitwerken van conceptplannen
-schetsen, tekenen, CAD, fotobewerking
-het motiveren van een lichtadvies
-lichtberekeningen
-efficiënt communiceren in de ontwerp fase
-visualiseren van het eindresultaat
-opbouw en inhoud van rapporten
-onderzoek en interview
-presentatietechnieken
-cases en workshops

Lessen:
De opbouw is een combinatie van theorie, inspiratie en praktijk. Er is volop ruimte voor discussie en de adviesvaardigheden worden door cases verder getraind.

Lestijden
09.00 tot 16.00 pauze van 12.00 tot 12.30

Prijs
€ 295,- excl. BTW

Meer informatie en inschrijven via: http://www.lightingdesignacademy.org/vlp.html