19
Mar
2019

De Regiegemeente. Effectief sturen op de gewenste prestatie.
Het liefst meer kwaliteit voor minder geld.
Het managen van de openbare ruimte vraagt om een andere, nieuwe aanpak.
Sturen op prestaties, samenwerking, verschillende belangen, professioneel opdrachtgeverschap, minder voorschrijven, meer uit handen geven, minder materiekennis, meer regiekennis…