15
Feb
2018

Leren van en met elkaar. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe initiatief van de NSVV. Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de NSVV. Partijen als Stichting Living Daylights (SLD), Lichtontwerp Nederland (LN) en Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG) zien het platform van de NSVV als hét middel om onderling kennis uit te wisselen en de zakelijke banden te versterken.

De formule van lichtpuntjes is dat er vanuit een bestaand verlichtingsproject alle disciplines aan 1 tafel bijeen worden gebracht, inclusief de opdrachtgever. Onder begeleiding van een discussieleider worden de leermomenten van de diverse partijen die betrokken zijn bij het project met de overige deelnemers gedeeld. Ook bij de leermomenten van de onderlinge samenwerking wordt nadrukkelijk stilgestaan.

Op deze wijze kun u als deelnemer uw praktische kennis bijwerken en eventueel aan de discussie deelnemen. Dit keer staat de renovatie van Hotel Steenhof Suites te Leiden centraal. Naast de opdrachtgever zullen ook de architect Simon George Architecture en de lichtontwerper/installateur  Paul Cremers (FosforDesign) aanwezig zijn om hun kennis met u te delen.

Voor deelname aan deze bijeenkomst vragen wij een bijdrage van € 45,- als bijdrage in de kosten. Aanmelden kan via info@nsvv.nl onder vermelding van ‘lichtpuntjes’ en uw contactgegevens.

Lichtpuntjes bijeenkomsten zullen circa 4x per jaar worden georganiseerd. Iedere keer op een andere locatie. Mocht u ook een concreet project ter lering willen laten bespreken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Geertje Hazenberg: geertje.hazenberg@nsvv.nl of 0318 695394.