25
Apr
2024

In 2020 is de nieuwe Richtlijn Lichthinder verschenen. Deze nieuwe richtlijn omvat de inhoud van de vijf reeds eerder uitgegeven delen, met belangrijke aanvullingen op het gebied van reclameverlichting, flora en fauna.  De omvangrijke wijzigingen zijn niet in een oogopslag te doorgronden. Bovendien is het handig om kennis te nemen van de achterliggende principes. Dit geldt vooral bij de dynamiek in de reclame(led)verlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op flora en fauna. Voor een ieder die doeltreffend bijgepraat wil worden, organiseert de NSVV een Kennissessie Lichthinder met als basis de Richtlijn Lichthinder2020.

 

Programma

09:30  Ontvangst met koffie en thee

10:00  Historie expertgroep lichthinder (NSVV), basisbegrippen, soorten gehinderden, zonering en dagindeling, algemene grenswaarden voor omwonenden, schijnbare oppervlakte, overige grenswaarden.

10:40  Vragen discussie

10:50  Korte pauze

11:00  Reclameverlichting, dynamiek, CROW publicatie Reclame langs wegen,
OVLNL Leidraad Vergunningverlening & Toetsing led lichtreclame

11:50  Vragen, discussie

12:00  Lunchpauze

13:00  Dynamische reclameverlichting & Meten van lichthinder (verlichtingssterkte, meetinstrumenten)

13:40  Vragen, discussie

13:50  Korte pauze

14:00 Meten van lichthinder (vervolg: meten van lichtsterkte, NSVV Excel tool)

14:30  Vragen, discussie

14:40  Korte pauze

14:50  Meten van (dynamische) reclameverlichting

15:20  Vragen, discussie

15:30  Afronden

16:00  Napraten met koffie/thee.

Kosten:       NSVV-leden:  € 345,- excl. btw
Niet NSVV-leden betalen € 425,-  excl. BTW

De prijs is inclusief Richtlijn Lichthinder2020 PDF, handleiding,  NSVV Excel tool, koffie/thee en lunch én een certificaat met 3 kennislichtpunten.

Het programma is hier te downloaden als pdf.

Je kunt je aanmelden via :Deelnemersformulier NSVV Kennissessie Lichthinder