In 1950 zijn werkgroepen in de automobielverlichting van ISO, CIE en later ook IEC samen gaan vergaderen. Deze werkgroep werd toen Groupe de Travail “Bruxelles 1952” genoemd, ook wel GTB. Deze groep schrijft tot op de dag van vandaag voorstellen voor wijzigingen van de technische aanhangsels (Regulations) bij het zogenaamde “1958 Agreement”. Dit is een overeenkomst tussen landen die hiermee elkaars type-goedkeuringen voor de constructie van voertuigen en hun componenten erkennen. Deze voorstellen worden aangeboden aan de GRE, een groep van gouvernementele verlichtingsexperts van de Verdragsluitende Partijen (Contracting Parties). De GRE valt onder het “World forum for harmonization of vehicle regulations WP.29”, welke onder de Inland Transport Committee van de UNECE valt. Een GTB delegatie neemt deel aan WP.29 en GRE.

Gelet op de moderne samenleving, de normen die de Verenigde Naties hanteren, de strengere antitrust regelgeving en het patentrecht heeft GTB in oktober 2007 besloten zich voor te bereiden op registratie als non-profit organisatie. GTB is officieel opgericht op 26 januari 2011 in Turijn. De NSVV is mede-oprichter van deze associatie. Op 21 juli 2014 kreeg de GTB bericht dat haar “special consultative status” was verleend door ECOSOC, de UN Economic and Social Council.

Meer lezen over de doelstelling van de GTB

Meer lezen over de organisatie van de GTB

Naar de website van de GTB