– Wij gaan op reis en nemen mee… een koffer vol ideeën, kansen, mogelijkheden en onvermijdelijke veranderingen. Ga met ons mee op reis. Op 16 mei beginnen we met het uitstippelen van onze route. Op die dag willen we samen met u ideeën uitwisselen over de toekomst van licht en verlichting. Dat er veel ontwikkelingen en veranderingen zijn staat vast. Dit brengt kansen met zich mee, maar we komen ook voor uitdagingen te staan. Hoe wij daar in de lichtwereld mee omgaan is aan ons. Die route moeten wij gezamenlijk uitstippelen. We beginnen onze reis met het uitwisselen van ideeën om samen antwoorden te vinden op vele vragen. Welke ontwikkelingen zijn er, welke trends bespeuren wij en welke stappen horen daarbij? Wat betekent dit voor de architect, lichtontwerper, gebouwbeheerder, installateur? Welke keuzes moeten we maken, welke keuzes kunnen we maken en welke juist niet? Wat verstaan we nu echt onder duurzaamheid en circulariteit? Een lamp gaat tegenwoordig meer dan 100.000 branduren mee en dat is een prachtige en duurzame ontwikkeling, maar gaat de techniek achter die lamp in hetzelfde tempo mee?

Allemaal vragen waar NSVV en Lichtontwerp Nederland samen met u over willen praten om te bekijken welke route we uitstippelen en welke rol we in de keten in gezamenlijkheid kunnen nemen. Het doel van onze reis is te komen tot een duurzame/circulaire wereld van licht en verlichting.

Gaat u samen met Philip Ross, Wout van Bommel, Luc Schlangen, Louk Blok, Thomas Leenders, Ellen Goulmy en Svend Panjer mee op deze reis?  Lees hier het programma.