De CIE is de internationale autoriteit op het gebied van licht, en verlichting.

De Internationale Commissie voor Verlichtingskunde – ook bekend van zijn Franse titel “CIE” (Commission Internationale de l’Eclairage) – heeft als doel om internationale samenwerking te bevorderen en het delen van informatie over alle zaken gerelateerd aan licht en verlichting te stimuleren. Hieronder wordt verstaan de wetenschap en de kunst van licht en verlichting maar daarnaast ook kleur, visie, fotobiologie en beeldtechnologie.

Met een sterke technische, wetenschappelijke en culturele basis, is de CIE een onafhankelijke, non–profit organisatie die de lidstaten dient op vrijwillige basis. Sinds de oprichting in 1913, is de CIE uitgegroeid tot een professionele organisatie die wordt gezien als de autoriteit op het gebied van licht en verlichting en is als zodanig erkend door ISO als een internationale normalisatie-instelling op het gebied van fundamentele (licht)zaken. Naast de CIE staat de ISO/TC274(licht en verlichting), die in nauwe samenwerking met de CIE normen ontwikkeld op het gebied van lichtapplicatie.

De NSVV werkt op verscheidene vlakken samen met de CIE waaronder het wederzijds informeren van leden van zowel NSVV als CIE over de lopende zaken en ontwikkelingen op nationaal en wereldniveau. Samen organiseerden zij de CIE infodag om de Nederlandse lichtgemeenschap te informeren over de internationale stand van zaken op lichtgebied. Klik hier voor de presentaties van die dag.

Lees meer over de doelstellingen van de CIE

Lees meer over de organisatie van de CIE

Naar de website van CIE