Het gebruik van LED in de glastuinbouw heeft een vlucht genomen. Dit leidt tot vragen over mogelijke menselijke gezondheidsrisico’s bij het werken onder LED-licht.

Glastuinbouw Nederland heeft in samenwerking met Stigas en andere organisaties waaronder NSVV een leaflet samengesteld met maatregelen die telers moeten nemen waardoor de risico’s bij het werken onder LED’s kunnen worden beheerst.

Je kunt het leaflet hier downloaden.