De politiek zit niet stil als het gaat over energiebesparing. Er zijn maatregelen genomen voor bedrijven in het algemeen en voor kantoren in het bijzonder. Wij zetten een aantal zaken voor u op een rij.

Bedrijven

Op 15 november 2019 heeft Minister Wiebes in een brief aangekondigd dat de Erkende MaatregelenLijst (EML, onderdeel van de wet Milieubeheer) geactualiseerd wordt. Concreet betekent dit dat bedrijven waarvoor de wet Milieubeheer geldt verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben <5 jaar. Als de toepassing van een ledverlichtingsoplossing voldoet aan dit criterium is er sprake van een verplichting.

Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. De volledige verordening vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze verplichting geldt niet als:

  • De kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie
  • De oppervlakte van de kantoorruimte <50% is van de totale oppervlakte van het gebouw
  • Het gaat om monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend

Eerste hulp bij energiebesparing kantoren

  • Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren krijgt u een indicatie van hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen.
  • Check uw energielabel op de website EP-online.
  • Heeft u nog geen energielabel? Gebruik dan de Energiebesparingsverkenner Kantoren.
  • Heeft u energielabel D t/m G? Dan moet u voor 1 januari 2023 maatregelen nemen. De NSVV adviseert om advies in te winnen bij een erkende professional zodat u de juiste keuzes maakt. Op de website van de NSVV vindt u een lijst met professionals die de Gedragscode Lichtberekeningen onderschrijft en toepast.
  • Ledverlichting staat op de Erkende MaatregelenLijst (EML) van de wet Milieubeheer als een rendabele maatregel. Led en ledverlichting vragen om forse investeren en roepen allerlei vragen op, die de NSVV voor u beantwoordt in het boekje Licht op led.
  • Wilt u meer weten? Bekijk dan de Richtlijn Kantoorgebouwen. Hierin staan de specifieke eisen voor het ontwerp, gebruiksmogelijkheden, middelen en onderhoud van verlichting.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via info@nsvv.nl.