Richtlijn Verlichting Kantoorgebouwen PDF

Richtlijn Verlichting Kantoorgebouwen PDF

Prijs: 118,-

NSVV ledenprijs: € 78,65

Deze richtlijn biedt een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van (kantoor)gebouwen en tevens aan opdrachtgevers, eigenaren, architecten, ambtenaren van bouw en woningtoezicht, vastgoedprojectontwikkelaars, enz.
Hierin zijn de specifieke eisen voor het ontwerp, de gebruiksmogelijkheden -en middelen en daarnaast het onderhoud van de verlichting verduidelijkt.
Als belangrijk uitgangspunt voor het zich veilig kunnen verplaatsen in kantoorgebouwen en het uitvoeren van visuele taken dient met name de norm NEN-EN12464-1: Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel 1: Werkruimten binnen. Deze norm specificeert voor de meeste werkplekken binnen en de daarmee verbonden gebieden minimale eisen die aan verlichtingssystemen gesteld moeten worden in termen van kwantiteit en kwaliteit van de verlichting. Daarnaast vormen een aantal andere normen hier een aanvulling op.
Voor werkplekken buiten gebouwen kan ook NEN-EN 12464-2: Licht en verlichtingstechniek
– Werkplekverlichting – Deel 2 – Werkplekken buiten van toepassing zijn.
Verder komen nog tal van andere onderwerpen aan de orde die van belang kunnen zijn voor kantoorgebouwen. Deze betreffen onder andere het effect van licht op welbevinden en gezondheid, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden en energiegebruik.

 

 

  • ISBN/EAN: 978-90-76549-45-3
  • Jaar van uitgifte: 2018
  • Aantal pagina’s: 82