-

Binnen de NSVV is een nieuwe werkgroep gevormd die de ontwikkeling van een nieuwe verlichtingsopleiding onderzoekt. De werkgroep is gevormd binnen het kernteam Opleidingen en Onderzoek. De nieuwe lichtopleiding moet gaan voldoen aan de eisen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt.

Ook is de wens van de werkgroep is dat de inhoud van de opleiding  aansluit bij de opleidingen die de Europese zusterorganisaties zoals de CIE aanbiedt. De ontwikkelingen staan nu nog in de kinderschoenen maar met het vormen van de werkgroep zullen er snel stappen gemaakt gaan worden. Meer nieuws over dit onderwerp kunt u volgen op de website van de NSVV en in de nieuwsbrief.