– De in 2015 gepubliceerde Europese normen voor openbare verlichting worden voor de Nederlandse situatie vertaald naar een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Deze nieuwe NPR13201 zal straks de ROVL-2011 en de NPR13201-1 uit 2002 gaan vervangen. De NPR zal qua opzet veel gaan lijken op de ROVL-2011. Deze aanbeveling heeft namelijk ten dele model gestaan voor de ontwikkeling van de Europese norm. Wel zullen er uiteraard inhoudelijk wijzigingen zijn. Later dit jaar meer hierover.

De NSVV is voor het opstellen van de NPR een samenwerking aangegaan met NEN. Voor de uitwerking ervan is een opdracht verstrekt aan de combinatie Nobralux/Toine Adams Advies. Zij verzorgen de inhoud, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleine groep specialisten. Naar verwachting zal eind juni 2016 het eerste concept van de NPR ter visie worden aangeboden. De definitieve uitgave wordt eind 2016 verwacht.

Expertgroep
De expertgroep bestaat uit:

  • Toine Adams (voorzitter)
  • Menno van Noort (secretaris)
  • Ans van den Broek
  • Richard Verbeek
  • Arthur Kruijtzer
  • Ruben van Bochove
  • Peter Wijnands
  • Maurice Donners