De NSVV wil de toepassing van licht verbeteren voor:

  • Gebruikers van licht
  • Aanbieders van licht
  • Regelgevers
  • Onderwijs

Gebruikers van licht  Gebouwbeheerders, wegbeheerder, musea, mensen die door licht gehinderd worden kunnen bij de NSVV terecht voor al hun praktische vragen.

Aanbieders van licht De NSVV geeft aanbieders van lichtoplossingen up-to-date informatie  over nieuwe technieken, oplossingen, normen en regelgeving. Daarnaast kunnen zij  in congressen en workshops hun netwerk onderhouden. NSVV leden krijgen hierbij voorrang en korting op de toegangsprijs.

Regelgevers Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar de toepassing van licht. De NSVV vertaalt de nieuwste inzichten naar richtlijnen en normen in leesbare publicaties. Behalve aan nationale normen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) werken we ook mee aan internationale normen. Europees doen we dit via het Comité Européen de Normalisation (CEN)

Onderwijs De NSVV geeft zelf lichtonderwijs in de vorm van seminars en workshops. Daarnaast stimuleren wij lichtonderwijs van andere partijen en bewaken we de kwaliteit van het gebruikte lesmateriaal. Zo zijn wij ook betrokken bij een MBO- en een HBO-cursus verlichtingskunde en een cursus openbare verlichting.