Dynamische Verlichting (OV-08)

Dynamische Verlichting (OV-08)

Prijs: 80,25

Deze aanbeveling beschrijft in hoofdlijnen een gewenste eindsituatie voor dynamische verlichting van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen en verblijfsgebieden op een functioneel verkeerskundig niveau. Daarnaast draagt dynamische verlichting bij aan het terugdringen van energieverbruik, CO2-remissie en lichtvervuiling. Doel van deze aanbeveling is het gat op te vullen tussen het beleid ten aanzien van dynamische verlichting en de operationele praktijk. Dit document biedt handvatten aan de verlichtingstechnische ontwerper die daarmee wordt geconfronteerd.

Jaar van uitgave: 2009

ISBN: 978-90-76549-37-8