Verblinding in de straatverlichting, TI

Verblinding in de straatverlichting, TI

Prijs: 0,-

Verblinding in straatverlichting, TI Rapport van dr ir D.A. Schreuder

Eind 2017 heeft de NSVV besloten om aandacht te richten op een aantal aspecten die te maken
hebben met de openbare verlichting van publieke ruimten. De aandacht is daarbij in de eerste
instantie gericht op de hinder die gebruikers van de openbare ruimte kunnen ervaren.
Dit aspect is reeds lang een onderwerp van studie geweest. De resultaten van deze studies zijn
gebruikt om aanbevelingen, richtlijnen en normen voor openbare verlichting op te stellen. Deze
normen zijn nationaal en internationaal aanvaard.
Het is gebruikelijk om de mate van verblinding in installaties voor openbare straatverlichting uit te
drukken in een grootheid die met TI wordt aangeduid. TI staat voor threshold increment. De
achterliggende gedachte is tweevoudig. Ten eerste is aangenomen dat de kwaliteit van een installatie
voor openbare straatverlichting onder meer wordt bepaald door de drempelwaarde van de
contrastgevoeligheid van het menselijk oog, die in de betreffende verlichtingsinstallatie is bereikt, of
kan worden bereikt. Ten tweede wordt deze drempelwaarde hoger bij aanwezigheid van verblinding,
omdat de verblinding de optimale waarneming verstoort. Dit wordt dus uitgedrukt in TI. In de
genoemde nationale en internationale aanbevelingen en normen is aangenomen dat een TI van 10%
acceptabel is, tenminste voor een aantal weg- en verkeerstypen. De gebruikelijke ontwerpmethoden
zijn op deze waarde gebaseerd.