– De conclusie dat de ROVL-2011 lichtreductie in de openbare ruimte en verdere energiebesparing niet in de weg hoeft te staan, is recentelijk door de Tweede Kamer overgenomen. De Minister ziet geen aanleiding om de richtlijnen aan te passen. Daarnaast blijkt uit het onderliggende onderzoek Minder Licht?! van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde NSVV dat er weinig onderzoek is gedaan naar veiligheidsbeleving.
Het Minder Licht Eindrapport kunt u hier downloaden.