– Heijmans, Signify (Philips Lighting), Gemeente Eindhoven en de TU Eindhoven voeren in nauwe samenwerking met allerlei partijen het project “Jouw licht op 040” uit. In dit project wordt in vijf gebieden in Eindhoven geëxperimenteerd met nieuwe (licht)technologie. Het is de bedoeling dat met deze technologie invulling wordt gegeven aan behoeften van verschillende doelgroepen (o.a. bewoners) in de gebieden.

In het proefgebied Gijzenrooi, een woonwijk in het zuidoostelijk stadsdeel Stratum, luidt één van deze behoeften “Bewoners vragen om een passende en fijne sfeer te kunnen creëren met licht, aangepast aan de locatie en situatie”.

Op vrijdag 25 januari organiseren wij de workshop “Gelukkig Gijzenrooi” in Eindhoven waarin lokale belanghebbenden (inclusief bewoners), ondernemers, ambtenaren en kennisinstellingen samenwerken aan een verdere uitwerking van een of enkele oplossingen t.b.v. het, afhankelijk van locatie en situatie, kunnen creëren van een passende en fijne sfeer met licht. Graag betrekken wij hierbij kennisinstellingen zoals de NSVV voor een correcte uitwerking en toetsing op verkeersveiligheid.

Bijgaand de officiële uitnodiging en de Gijzenrooi_Designbriefing_Behoefte_1 en Gijzenrooi_Designbriefing_Behoefte_2voor de workshop “Gelukkig Gijzenrooi” op vrijdag 25 januari 2019 aanstaande. De design briefing 1 en designbriefing 2 geven richting aan de ontwerpopgave.

Bij interesse kunt u zich via info@jouwlichtop040.nl officieel aanmelden.