– Er komen bij de NSVV veel vragen binnen over lichthinder en wat voor maatregelen je kunt nemen om er iets aan te doen. Wellicht spelen deze vragen ook bij u?

Op dinsdag 24 mei van 9:30 – 16:00 organiseren wij de tweede workshop lichthinder o.l.v.  Henk Stolk en Koen Smits.  Zij nemen deel aan de expertgroep die de Richtlijn heeft geschreven. Zij weten alle ins en outs van lichthinder en geven u in 1 dag handvatten om lichthinder te kunnen beoordelen, meten en vermijden.

Hoe ziet deze workshop eruit?
Dagdeel 1
:  Toelichten en doornemen richtlijnen lichthinder en lichtvervuiling voor leken en professionals. Hierbij besteden we extra aandacht de nieuwe aspecten in de richtlijn met name voor de natuur.
Dagdeel 2:  Toelichten complexere richtlijnen voor (dynamische) reclameverlichting aan de hand van levendige voorbeelden.
In de workshop houden we rekening met de details in de omstandigheden van metingen en toetsingen in de praktijk. Zo geven we tips op het gebied van toe te passen apparatuur als de wijze van uitvoering van de metingen.

Voor wie is deze workshop bestemd?
Voor overheden (milieu- en omgevingsdiensten, OVL medewerkers),  makers van reclamesignage en ledschermen (billboards, traffic, etc.), exploitatie specialisten van snelweg- en buitenreclame, adviseurs, ecologen, installateurs, beheerders, lichtontwerpers.

Datum:
24 mei 2016 van 9:30 – 16:00

Locatie:
Gebouw Bouwstede, Galvanistraat 1, Ede

Kosten:
€ 295,- voor NSVV-leden
€ 345,- voor niet-leden
Hierbij zit inbegrepen: koffie/thee/lunch én de Richtlijn Lichthinder t.w.v. € 135,-!

Richtlijn Lichthinder:  De nieuwe Richtlijn Lichthinder van november 2015  omvat de inhoud van de vijf al eerder uitgegeven delen. Deze delen zijn nu aangevuld met richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling van gebouwen, de dynamiek in de reclame(led)verlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op flora en fauna.

Inschrijven: U schrijft zich in door een mail met uw contactgegevens te sturen naar info@nsvv.nl met als onderwerp “Aanmelden Workshop lichthinder”.