Aanvragen NSVV gedragscode

Op deze pagina leest u alles over de “NSVV gedragscode. Direct aanvragen? Download hier de Gedragscode 3.0 versie april 2019 Nadat wij deze getekend retour hebben ontvangen, krijgt u de templates toegezonden.

Gedragscode Lichtberekeningen certificaat

Waarom een NSVV gedragscode?

De verschillen qua interpretatie van de diverse aangeboden lichtberekeningen ontstaan doordat er geen uniforme regels voor het berekenen van een lichtplan bestaan.

Wat moet ingevoerd worden en wat dient men als uitvoer te presenteren? Dit om tot een goed appels met appels vergelijk te kunnen komen voor de opdrachtgever. Die ‘standaard’ heeft de NSVV in nauwe samenwerking met de NLA (Nederlandse Licht Associatie) nu ontwikkeld in de vorm van een gedragscode.  De partijen die zich hieraan houden, gebruiken dezelfde uitgangspunten  voor hun berekeningen. Zo  is de uitkomst van de berekening vergelijkbaar met andere berekeningen.

Hoe werkt de gedragscode lichtberekeningen?

 • Marktpartij conformeert zich aan de gedragscode door ondertekening en betaling van een registratiefee aan NSVV.
 • Marktpartij krijgt na ondertekening van de gedragscode de rapportage template (binnen- en buitenverlichting) + het gedragscode logo ter beschikking
 • De NSVV geeft in een lijst op de website weer die de gedragscode naleven.
 • Marktpartij werkt volgens de gedragscode en hanteert de rapportagetemplate als plan volgens gedragscode is opgezet.
 • In geval van twijfel of conflict tussen partijen vervult NSVV de rol van arbitrage (waarbij partijen zich verplichten mee te werken aan deze arbitrage)
 • Steekproeven kunnen incidenteel óf bij vermoeden van misbruik plaatsvinden.
 • Indien marktpartij verkeerd handelt krijgt men eerst een waarschuwing.
 • Eventueel zal men van de lijst verwijderd worden nadat men hierover een schriftelijke bevestiging ontvangen heeft.
 • Jaarlijkse fee voor actualiseren registratie en doorvoeren van eventuele aanpassingen.

Wat brengt het u?

 • Professionalisering van uw lichtplannen en lichtadviezen.
 • Brede erkenning in de markt qua aanzien/niveau van uw lichtberekening(en).
 • Helder verhaal naar uw klant omtrent de opzet van uw lichtberekening(en).
 • Sterkere positie t.o.v. de concurrent welke de Gedragscode niet naleeft.
 • Vele A-merkt fabrikanten, adviseurs en ontwerpers zullen de Gedragscode gaan hanteren.
 • Mogelijke BREEAM toetsingseis in de de nabije toekomst?

Deelnamekosten

 • Niet NSVV-leden   € 150,– per jaar
 • NSVV-leden            € 100,– per jaar
 • Registratie op de NSVV-site is kosteloos.
 • Kosten extra vermelding bedrijfslogo en weblink:
  Niet NSVV-leden             €  75,– per jaar
  NSVV-leden                      gratis
  (evt. afmeldingen dienen 2 maanden voor het einde van het jaar ingediend te zijn, anders vind automatische verlenging plaats)