Heeft u professioneel te maken met licht? Dan is de NSVV voor u een abolute must. Een belangrijk deel van de kosten van de NSVV wordt gedekt uit de opbrengsten van congressen, workshops en publicaties. Daarnaast ontvangen we een lidmaatschapsbijdrage van de leden.

Er zijn 3 groepen lidmaatschappen. Binnen een groep vallen verschillende doelgroepen:

Bedrijven:  Organisaties met een winstoogmerk. Binnen deze groep krijgen ZZP’ers een aparte status
Bijzondere lidmaatschappen: Bijvoorbeeld studenten, gepensioneerde particulieren, begunstigers, brancheverenigingen en partners van de NSVV

Net zoals bijvoorbeeld in de verzekeringswereld hanteren we een basisbijdrage met naar behoefte een aanvullend dienstenpakket. In de onderstaande tabel staan de diverse lidmaatschappen gespecificeerd.

Overzicht tabel lidmaatschappen

Meld u nu aan als lid van de NSVV! Alleen met de inzet van gezamenlijke middelen, zowel in geld als in uw bijdrage in de werkgroepen, kunnen wij onze missie verwezenlijken.

aanmelden