Om het kaf van het koren te scheiden op de Europese lichtmarkt, is de European Lighting Expert Associaton (ELEA) opgericht. Lichtprofessionals die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen hiermee ook in Nederland de titel ELE verwerven: European Lighting Expert.

Elke lichtprofessional die met succes het examen van ELEA aflegt, mag zich registreren als European Lighting Expert en de titel ELE voeren. De titel is een kwaliteitslabel voor lichtprofessionals. De ELEA stelt zich hiermee ten doel de kwaliteit van verlichting te vergroten  en kwaliteit inzichtelijk en controleerbaar te maken.

Het initiatief om te komen tot een Europese kwaliteitsstandaard voor lichtprofessionals ligt bij de vier belangrijkste Europese lichtassociaties: NSVV in Nederland, LiTG-Geschäftsstelle in Duitsland, Lichttechnische Gesellschaft in Oostenrijk (LTG) en Geschäftsstelle der SLG in Zwitserland. De partijen hebben een gemeenschappelijke opleidingsstandaard ontwikkeld en om de kwaliteit te borgen is de European Lighting Expert Association opgericht.

Om in aanmerking te komen voor de titel European Lighting Expert dient u een gedegen voorkennis te hebben van verlichting, door middel van een lichtopleiding op minimaal HBO niveau of door ervaring voldoende kennis te hebben opgebouwd. Met deze kennis kunt u zich aanmelden voor het examen ELE. Hierbij is de keuze om zich aan te melden voor binnenverlichting of buitenverlichting. Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Het uitwerken van een verlichtingsontwerp voor binnen of buitenverlichting
  • Mondelinge presentatie van het verlichtingsontwerp
  • Mondeling examen van de kennis van de verlichting aan de and van de leerdoelen.

De leerdoelen staan omschreven in het document LEERDOELEN. Een kandidaat dient in ieder geval inhoudelijke kennis te hebben van deze leerdoelen en deze eveneens te verwerken in de schriftelijke uitwerking van het lichtontwerp.

De inhoud, de procedures en de uitvoering van de examens worden door de “European Lighting Expert Association (ELEA)” internationaal ter beschikking gesteld en gecontroleerd. Deze zijn verwoord in het document “ELE-Examen reglement en Kwaliteitsmanagment”.

Na het behalen van het examen komt u in aanmerking voor de registratie in het Internationaal ELE register en het gebruik van de titel ELE, die wordt erkend in alle deelnemende landen.

Proces en tijdspad

  • Aanmelden voor het ELE-examen is mogelijk tot 3 augusus 2018. Na aanmelding ontvangt u de opdracht/case welke uitgewerkt dient te worden.
  • Examendag: op 13 november 2018 is de examendag in Ede (9:00 – 16:00), waar de case inhoudelijk verdedigd dient te worden.
  • Deelnameformulier ELE-examen.

Kosten
De kosten voor het examen ELE bedragen inclusief ELE-registratie € 1400,-  NSVV-leden betalen € 1350,-
Deze kosten dienen voorafgaande aan het examen te worden voldaan.