Het programma van het Nationaal Lichtcongres Outdoor op 26 januari 2017 ziet er als volgt uit:

8:45 Inloop
9:45 Begroeting door de dagvoorzitter Arthur Noordhoek
9:50 Opening door NSVV-voorzitter Rob Metz
9:55 Introductie NPR 13201 pdf Toine Adams/Menno van Noort
10:05 Overhandiging NPR13201 door Piet-Hein Daverveldt (NEN) aan Rob Metz (NSVV)
10:10 Introductie Richtlijn Tunnelverlichting pdf Harry de Haan/Hans Huijben
10:15 Overhandiging Tunnelrichtlijn aan Landelijk Tunnelregisseur RWS Jaap Heijboer
10:20 Hoe kijken wij pdf. Hoe ver we kunnen dimmen, wat voor contrasten hebben we nodig en hoe reageert ons netvlies op bewegende voorwerpen? Maarten Kamermans (Ned. Herseninstituut)
10:40 Visuele behoeftes van oudere weggebruikers  pdf
Hoe komt een bestuurder tot de juiste (re)acties. Welke visuele input is hiervoor nodig? Hoe hangt dit samen met cognitieve processen (aandacht, geheugen, herkenning etc.)  Wat gebeurt er met de visuele waarneming van ouderen. Wat kunnen we hieruit zeggen over de eisen die aan (straat)verlichting gesteld moeten worden als we rekening willen houden met ouderen – en wat is nog onbekend?
Maurice Donners

Domesessies (interactief):

Rood Groen Blauw
11:00 Richtlijn Tunnelverlichting Sport(veld)verlichting European Lighting Expert
11:30 NPR13201 Gedragscode OVL en Dialux EVO Lichthinder
12:00 Parkeerterreinen Minder Licht/Lichtbeleving i.s.m. OVLNL Illuminatie

12:30  Lunch op de bedrijvenmarkt

Vervolg Domesessies:

Rood Groen Blauw
13:30 Richtlijn Tunnelverlichting NPR13201 Parkeerterreinen
14:00 Sport(veld)verlichting Gedragscode OVL en Dialux EVO Minder Licht/Lichtbeleving i.s.m. OVNL
14:30 European Lighting Expert Lichthinder Illuminatie

15:00  Pauze op de bedrijvenmarkt

Plenair:

15:30 Platforming the role of design to co-create lighting futures for Urban innovation” pdf
This contribution will look at examples of co-creative concepts, innovation workshops and expert networks, leveraged to envision an open, participatory design of future questions and solutions. In this presentation “Platforming” will be demonstrated, inspired and driven by light, lighting and urban nighttime cultures, as the approach behind programs with the aspiration to bring citizen, the landscape architect and the lighting professional back to the heart of the development of (smart)cities.
Marco Bevelo
16:00 Virtual Reality als hulpmiddel voor onderzoek naar verlichting in de publieke ruimte  pdf
In onderzoek naar de effecten van de gebouwde omgeving op de mens speelt virtual reality al langere tijd een belangrijke rol als onderzoeksmiddel: Virtuele omgevingen bieden immers een goede balans tussen experimentele controle enerzijds en ecologische validiteit anderzijds. Wat kan moderne virtual reality technologie betekenen voor onderzoek naar verlichting in de openbare ruimte? En wat is er eigenlijk bekend over de validiteit van onderzoek naar openbare verlichting in virtual reality?
Antal Haans (ILI)
16:30 Afsluiting Arthur Noordhoek
16:35 Borrel op de bedrijvenmarkt