Vacature Lid Kernteam Outdoor NSVV

 Het Kernteam Outdoor richt zich op de bevordering van een goede verlichting van de openbare ruimte door het initiëren van kennisoverdracht en het opstellen van normen en regelgeving voor onder andere Openbare Verlichting, Sportveld verlichting, Lichthinder, Reclameverlichting en Terreinverlichting.

Er wordt getracht zoveel mogelijk de verschillende belangenorganisaties op evenwichtige wijze in het Kernteam vertegenwoordigd te hebben. Aangezien het grootste deel van de openbare verlichting onder verantwoordelijkheid van de lokale/provinciale overheden valt, is er behoefte aan een extra lid vanuit overheden in het Kernteam.

De kandidaat heeft een dienstverband bij één van deze overheden en is hierbinnen grotendeels actief op het gebied van verlichting in de openbare ruimte en heeft ervaring op het gebied van lichthinder, sportveldverlichting en aanverwante onderwerpen. Hij/zij heeft een breed blikveld over zowel beleidsmatige, als beheermatige aspecten en heeft een goed beeld van verlichtingskwaliteit.

Er wordt een actieve bijdrage gevraagd aan de vergaderingen van het Kernteam. Deze vergadert circa 4 x per jaar. Daarnaast wordt een bijdrage verlangd in werkgroepen, al naar gelang de behoefte.

De werkzaamheden als lid van het Kernteam vinden plaats op onbezoldigde basis.

Beoordeling van de aanmeldingen gebeurt door een groep van drie personen, bestaande uit Rob van Heur (Bestuurslid Kennisapplicaties), Arthur Noordhoek (voorzitter Kernteam Outdoor) en een nader aan te wijzen persoon uit dit Kernteam.

Uw reactie aan info@nsvv.nl ontvangen wij graag uiterlijk  1 mei 2019. 

 

Als lidbedrijf van NSVV kunt u ook hier uw vacatures publiceren. Stuur uw vacaturetekst met uw bedrijfslogo en link naar uw website naar info@nsvv.nl  Wij plaatsen dan gratis uw vacature!