Wij werken samen met externe professionals in kernteams. Deze teams zorgen er bijvoorbeeld voor dat een Europese norm wordt omgezet naar bruikbare en leesbare publicaties. Ook doen we onderzoek en organiseren we workshops en congressen.

 

Hoofdtaken:

 • Strategische visie ontwikkelen
 • Opstellen en beoordelen projectvoorstellen
 • Goedkeuring publicaties
 • Invulling rol schaduwcommissie NEN
 • Opstellen jaarplan en begroting

Het kernteam outdoor heeft kennis van de volgende vakgebieden:

 • Openbare verlichting (OVL)
 • Lichthinder
 • Voertuigverlichting
 • Sportveldverlichting

Wie zijn wij?

 • Arthur Noordhoek (voorzitter)
 • Menno van Noort
 • Toine Adams
 • Willem Reedijk
 • Teus Koteris
 • Koen Smits
 • Boudewijn Lie
 • Piet Verburg
 • Niels Waterschoot
 • Aad de winter
Arthur Noordhoek "Burgers zich veilig en tevreden voelen op straat en op stations. Slimme lichtinstallaties met die zich aanpassen aan de wisselende locale omstandigheden kunnen daarvoor zorgen. De rol van het kernteam outdoor is om te zorgen voor bruikbare richtlijnen voor ontwerpers hierin."Arthur Noordhoek - Voorzitter Kernteam Outdoor