De NSVV werkt in 3 kernteams met daarom heen werkgroepen met experts.

Het kernteam Outdoor heeft 4 vakgebieden:

  1. Openbare verlichting
  2. Sportverlichting
  3. Licht & Architectuur
  4. Lichthinder

Het kernteam Indoor heeft 3 vakgebieden:

  1. Binnenverlichting
  2. Noodverlichting
  3. Sportverlichting

Het kernteam Opleiding, Onderzoek en Certificering heeft 3 vakgebieden:

  1. Opleidingen
  2. Nieuwe technologieën
  3. Licht en gezondheid

De kernteams kunnen hulp inroepen van werkgroepen met experts.   De  werkgroepen worden opgeheven wanneer hun eindproduct, bijvoorbeeld een norm of aanbeveling, als publicatie is uitgebracht en toegelicht tijdens een congres of workshop. Het aantal werkgroepen wisselt, afhankelijk van de vragen uit de maatschappij en de beschikbaarheid van actieve experts. In totaal zijn ongeveer 130 enthousiaste mensen betrokken bij de Kernteams en/of werkgroepen.

De kernteams werken samen met de internationale comités en expert-/schaduwgroepen.