Het Kernteam Design van de NSVV is Lichtontwerp Nederland. Op deze manier is de NSVV verbonden met alle lichtontwerpers in Nederland.

Visie:
Licht is (beleving van) ruimte en draagt significant bij aan veiligheid, comfort en welzijn van onze leefomgeving.

Lichtontwerp Nederland verenigt alle lichtontwerpers die zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardig lichtontwerp in Nederland.

Lichtontwerp Nederland promoot lichtontwerp als erkende ontwerpdiscipline in Nederland.

Resultaat:
Dat lichtontwerp in Nederland uitgroeit tot een erkende ontwerpdiscipline die bij elk project als vanzelfsprekend geïmplementeerd wordt met als doel dat de kwaliteit van licht en verlichting in Nederland verbetert. Dit is niet alleen in het belang van opdrachtgevers en gebruikers, maar ook van medeontwerpers en teamleden zoals architecten en landschapsontwerpers.

Aanleiding:
In tegenstelling tot andere (Europese) landen zijn in Nederland professionele lichtontwerpers niet optimaal in het ontwerp- en bouwproces vertegenwoordigd. Mede daarom krijgt deze discipline in projecten niet altijd de aandacht die het verdient.

Activiteiten:
Netwerkbijeenkomsten, evenementen, masterclasses, congressen, seminars, prijzen, publicaties, lezingen, gericht op bewustwording van de invloed van licht op de gebouwde omgeving en het vak van professionele lichtontwerper.